Att använda Svenska

AV: Beskrivning:

”Att använda svenska 1” är ett läromedel i svenska för gymnasiesärskolan ”Att använda svenska 1” har som tema "Jag” ,självkänsla, att växa som person. Varje kapitel i boken innehåller: •muntliga övningar. •dialoger. •muntligt framförande. •diskussion och argumentation. •återberättande.. Det är mycket enkelt i början för att skapa vana och trygghet och svårighetsgraden öka sedan sakta. Ordkunskap tränas tematiskt. Orden förklaras och sätts in i sitt sammanhang. Eleven får sedan göra egna meningar med orden för att lära sig att använda dem rätt. Läromedlet ger en varierad träning med hjälp av: •korsord. •motsatspar. •böjningar efter tempus. •bestämd/obestämd form. •singular/plural form. Skrivuppgifterna i boken ska gärna läsas högt i klassen när de är klara, en bra träning att tala inför grupp. Textförståelsefrågorna tränar på att reflektera över och sätta sig in i textens innehåll för att väcka läsvana och läsintresse. Texterna är noga utvalda och är lättlästa och behandlar engagerande ämnen. ”Att använda svenska” är formgiven med en enkel och tydlig layout. Sidorna är luftiga med ett innehåll anpassat till målgruppen. Att använda svenska är formgiven med en enkel och tydlig layout. Sidorna är luftiga med en innehållsmängd anpassat till målgruppen. Lärarhandledning finns i form av pdf, www.bokverkstan.se

Paket