Lätt att läsa för vuxna (röd): Den nya mobilen, med bildordlista

AV: Wramner, Louise

Beskrivning:

Ahmed vill visa upp sin nya mobil men upptäcker att den är borta. OM LÄTT ATT LÄSA FÖR VUXNA - MED BILDORDLISTOR Den nya mobilen ingår i serien “Lätt att läsa för vuxna - med bildordlistor”. Serien innehåller tio småböcker med berättelser om ett antal personer bosatta i samma hyreshus. Berättelserna är skrivna för vuxna. De är enkla och lättförståeliga och utspelar sig i en vardaglig miljö. De anknyter genomgående till erfarenheter och situationer som går att relatera till för läsaren. Texterna har till största delen ljudenlig stavning men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Berättelserna i ”Lätt att läsa för vuxna – med bildordlistor” är desamma som i ”Lätt att läsa för vuxna - röda serien”. Skillnaden är att i denna version illustreras utvalda ord i bildordlistor längst ner på sidorna. Detta gör det lättare att hänga med i texten för läsare som lär sig svenska språket. Arbetsböckerna till ”Lätt att läsa för vuxna – röda serien” passar även till denna serie. Arbetsböckerna innehåller övningar i avkodning, läsförståelse och grammatik. FÖR VEM? Den nya mobilen passar för vuxna som just knäckt läskoden eller som lär sig svenska, till exempel elever på Lärvux eller SFI.