Lätta läsvägen - Handledning

AV: Örtendal, Maj J

Beskrivning:

Lärarhandledningen till Lätta läsvägen beskriver metod och arbetssätt. Med handledningen följer också en inloggning som ger tillgång till grupptest, individtest och läsprov. Dessutom ingår extra läsmaterial, handalfabetsbilder, munbilder, skrivöningsmallar och bildbank. Lätta läsvägen – strukturerad läsinlärning i 7 steg är ett heltäckande läromedel med en mycket långsam inlärningsgång för nybörjare. Grundidén med metoden läsinlärning i 7 steg är att man börjar med laborativ träning av fonemisk medvetenhet parallellt med läsinlärning. Detta leder till en stabil läs- och skrivinlärning. Lätta läsvägen riktar sig till barn med stort behov av extra stöd i läsinlärningen. Ett språkljud i taget presenteras och övas grundligt. Läs- och skrivträningen sker med ord och, från och med andra boken, texter där endast redan övade bokstäver ingår. Materialet behandlar enbart ljudenlig läsning med undantag av ett fåtal frekventa småord. Fokus sätts också på läsförståelse och ordförståelse. Skollicens. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är www.laraonline.se Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.