Räkneböckerna 4 Fjärde boken

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Materialet behandlar talområdet 0–10 och bygger på förmågan att räkna på fingrarna. Eleven delar upp tal i delar. Fjärde boken 10 och 0. Metodiken beskrivs i lärarhandledningen.