Räkneböckerna 1 Första boken

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Materialet behandlar talområdet 0–10 och bygger på förmågan att räkna på fingrarna. Eleven delar upp tal i delar. Förstaboken behandlar talen 1–3. Metodiken beskrivs i lärarhandledningen.