Tanketräning Lärarhandledning

AV: Roy, Aruna / Wallenkrans, Pia

Beskrivning:

Mer än 25 års forskning ligger bakom den amerikanska forskaren Aruna Roys metoder för att hjälpa barn med inlärningsproblem. Metodiken har anpassats för svenska förhållanden av Pia Wallenkrans. Materialet är tänkt att användas för träning av barn från 5 år och uppåt. Träningsprogrammet kan användas vid alla tillfällen där man vill förbättra barnens inlärningsförmåga och kreativa tänkande. Det hjälper dem också att läsa, skriva och räkna bättre. Till Lärarhandledningen finns ett Elevhäfte, där eleven löser de uppgifter som presenteras i Lärarhandledningen. En rättningsmall finns sist i varje kapitel. Lärarhandledningen avslutas med en litteraturlista.