Nu ska vi läsa om Anna 2

AV: Hagnäs, Siw

Beskrivning:

Del 2 i Ann. a-serienDet alternativa läromedlet Anna, för tal, läsning och skrivning. Ett läs- och skrivinlärningsläromedel utvecklat av Siw Hagnäs. För att pedagoger ska kunna möta olikheter behövs en mångfald av läsläror. ANNA-materialet är en språkmodell som ringar in helheten d.v.s. språklig träning, uppbyggnad av ord och begrepp samt läs- och skrivträning som sker parallellt. Anna-materialet är det enda läromedlet som utgår från hela talade uttryck där samtliga språkliga komponenter ingår.