Så fungerar kroppen

AV: Svanberg, Birgitta

Beskrivning:

Boken beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk. Till faktaboken finns Så fungerar kroppen, arbetsbok. I arbetsboken finns arbetsuppgifter med sidhänvisningar till faktaboken