Teckenlexikon 1700 tecken för TSS och teckenspråk uppl 2

AV: Frisk, Lars-Olof

Beskrivning:

Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva, gravt hörselskadade och deras anhöriga. Boken innehåller mer än 3000 svenska ord. En övningsbok samt en lärarpärm med kopieringsunderlag och handledning är framtagna i anknytning till materialet och säljes separat. Teckenlexikonet är en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda tecken i sin kommunikation.