Teckenläseboken läsebok

AV: Blomberg, Gunilla

Beskrivning:

Teckenläseboken-att lära sig läsa med handalfabetet som stöd. Teckenläseboken är ett läsinlärningsmaterial som omfattar: •läsebok. •arbetsbok. •klippark. •bild. •ordkort för träning. •Materialet ska ses som ett komplement i den vanliga läsinlärningsprocessen. •Handalfabetet är mycket bra som stöd vid inlärning av språkljud. •Läsebok med handalfabetet som stöd. •Inlärningen av språkljud/bokstav sker traditionellt och med hjälp av visuellt stöd av handalfabet och bilder. •Arbetsgången är mycket långsam för att befästa språkljud, tecken och bokstav. •Bågar mellan bokstäverna används för att visa att ljuden hänger ihop.