Lätt att läsa för vuxna: Midsommarfest

AV: Wramner, Louise

Beskrivning:

”Midsommarfest” som ingår i serien "Lätt att läsa för vuxna" handlar om två familjer som möts på en midsommarfest. Det är en lättläst historia skriven för vuxn Texterna i i serien Lätt att läsa för vuxna har till största delen ljudenlig stavning men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Varje sida har 1-3 meningar. Innehållet i texterna anknyter genomgående till erfarenheter och vardagssitiuationer som går att relatera till för läsaren. För illustrationer svarar Eva MarieWadman, E&T Wadman AB. Till alla häften i serien Lätt att läsa för vuxna finns lärarhandledning, frågor och diskussionsuppgifter som pdf. Hämtas på www.bokverkstan.se