Låt inte gräset gro under fötterna

AV: Pressfeldt-Lebenberg, Kristina

Beskrivning:

Svenska uttryck är inte alltid så lätta att förstå, speciellt inte om man har svenska som andra språk. I Låt inte gräset gro under fötterna förklaras en mängd svenska uttryck. Boken tar upp uttryck där någon kroppsdel ingår. De halsbrytande illustrationerna kan sätta i gång fantasin runt betydelsen, men de 270 frasernas innebörd förklaras med enkel text.