Långt bort för länge sen

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Långt borta för länge sedan handlar om hur människor levde i det gamla Egypten, Mesopotamien, Grekland och Romarriket.