Att använda svenska 1 Extrauppgifter

AV: Ankh, Catrin

Beskrivning:

Extra arbetsuppgifter till Att använda svenska 1. Kopieringsunderlag. Finns både en enklare och svårare version. Används där eleven behöver mer avgränsade frågor alternativt elever som behöver större utmaningar. Skollicens, obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifterna. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är www.pedagogiskabokhyllan.se Det skickas alltid både student och lärarinloggning. Vissa läromedel, tex kopieringsunderlag innehåller inget studentmaterial och då är studenthyllan tom. Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via pedagogiskabokhyllan används samma inloggningar. Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.