Höst

AV: Rosenblad, Nina

Beskrivning:

Arbetsboken ”Höst” ingår i materialet ”Mönster och strukturer i naturen”. Mönster och strukturer i naturen” ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om de naturvetenskapliga sammanhangen och mönstren i naturen. Läromedlet passar i grundsärskolan, åk 1-6. Den åldersneutrala utformningen och bilderna möjliggör användning även för äldre elever. Arbetsböckerna i serien är anpassade för att även elever med mycket låg läskunnighet ska kunna arbeta delvis självständigt. Varje bok är begränsad till 16 sidor för att eleven ska uppleva att det är möjligt att ta sig igenom alla sidor. Alla övningar presenteras med återkommande symboler och exempel. Nya ord introduceras med bild+ordbild. Eleven övar genom att dra streck, ringa in, numrera och skriva av.