Information och kommunikation

AV: Stenwall, Frida / Swedin, Anitha

Beskrivning:

Basläromedel för kursen Information och kommunikation i gymnasiesärskolan. Materialet innehåller lättläst faktatext och är illustrerat med enkla, tydliga fotografier. I slutet av varje kapitel finns övningsfrågor på två svårighetsnivåer. Frågorna besvaras på separat papper / ordbehandlingsprogram