GO 1 Star

AV: Ankh, Catrin

Beskrivning:

Go 1 Star är en kombinerad text och övningsbok i engelska med vardagsnära och humoristiska dialoger, enkelt språk och mycket upprepningar. I Go 1 Star arbetar eleven bland annat med frågorna ”what are you doing?”, ”can you…?” ”do you want…?” och ”do you like…?”. Allt innehåll från Go 1 start omintroduceras också: bl.a. vanliga hälsnings– och presentationsfraser, räkneorden upp till tjugo, veckodagar och klockan. Serien Go består av sex böcker: GO 1 Start & Star, GO 2 Start & Star, Go 3 Start & Star. I Start-böckerna introduceras och repeteras ett litet antal vanliga ord och fraser. I Star-böckerna presenteras den föregående Start-bokens innehåll på nytt, i kombination med ytterligare vokabulär och grammatik. Elever i stort behov av repetition och långsam progression börjar med Start-boken och går därefter vidare till den tillhörande Star-boken. Elever som klarar en lite snabbare takt, eller redan har vissa förkunskaper, kan arbeta med enbart Star-böckerna. Till Go–böckerna kan en lärarwebb köpas till där all text ingår som ljudfiler. Där finns också lärarhandledning, kopieringsunderlag samt musikvideor som visar för läromedlet specialskrivna låtar i olika genrer, i vanlig samt karaoke-version. I den digitala versionen av GO ingår handledning, ljud och film. GO är ett nybörjarläromedel i engelska med extra tydliga övningar och långsam progression. Läromedlet är åldersneutralt i såväl innehåll som bildspråk. Läromedlet har en konsekvent struktur, luftig formgivning och övningar placerade i direkt anknytning till texten. Materialet finns även som interaktiva digitala böcker. GO-materialen är utformade utifrån kursplanen i engelska för åk 4-6 i grundsärskolan men seriens utformning och innehåll är åldersneutrala och kan användas av alla elever i behov av ett tydligt, lättläst nybörjarmaterial i engelska med långsam progression och mycket repetition.