Berättelser, sagor och konst: Handledning

AV: Rosenblad, Nina

Beskrivning:

Berättelser, sagor och konst – handledning är en lärarhandledning samt kopieringsmaterial som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Lärarhandledningen passar att använda tillsammans med allt material i serien Naturvetenskap i vardagen, och även med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa. Handledningen behandlar sätt att inkludera berättelser, sagor och konst i den naturvetenskapliga undervisningen. Den ger även förslag på berättelser, konstverk och musik som passar för varje punkt i det centrala innehållet i kursplanen för naturvetenskap i grundsärskolans åk 1-6. I serien finns också instruktioner för att använda kortleken Natursagor samt en lättläst version av Sagan om hur snön fick sin färg.