Hälsa, arbetsbok

AV: Linder, Eina / Lundén-Welden, Åse

Beskrivning:

Detta är arbetsboken till Hälsa och består av uppgifter om hälsa och livsstil, samhällspolitiska mål, hälsofrämjande aktiviteter samt livskvalitet i olika åldrar och ger även möjlighet till fördjupning i ämnet. Hälsa består av en lärobok och en arbetsbok som tillsammans omfattar det centrala innehållet för kurserna Hälsa 1 och 2 i gymnasiesärskolan. Läroboken kan även användas för kursen Idrott och Hälsa 1, då den täcker delar av det centrala innehållet. Arbetsboken består av uppgifter som både repeterar och textinnehåll ger möjlighet till fördjupning i ämnet och säljes separat. Hälsa finns även som digital online-bok. Passar för elever på gymnasiesärskolan och Lärvux samt andra i behov av lättläst material i ämnet. Läromedlets text är inläst och finns att ladda ner på www.laraonline.se. Inläsning av boken finns på Hälsa - Lärarwebb och där finns även förslag på hur läromedlet kan användas i de olika kurserna.