Matematik 3

AV: Guttman, Karin

Beskrivning:

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 3 arbete med talen 0–50. Innehåll: tallinjen, klockan, schema, dela lika, almanackan, multiplikation,mäta i cm, störst/minst, pengar, mäta volym i dl, mäta tyngd i kg, termometern, siffrors användningsområden och är det rimligt?