Matematik 1

AV: Guttman, Karin

Beskrivning:

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 1 arbete med talen 0–6. Innehåll: talet 3, lyssna-ordna-känna igen, talet 1 och 2, skriva – lika många, pengar, varannan, plustecknet, minustecknet, likhetstecknet, mätövningar och övningar i att väga, sifferskrivning, tallinjen, siffran 0