LOL 1

AV: Catrin Ankh

Beskrivning:

LOL är Bokverkstans nya basläromedel i engelska för särskolans 7-9. LOL är utformat i enlighet med kursplanen för engelska för grundsärskolan, åk 7-9. Eleven får följa fyra engelska ungdomar, som går i skolan, umgås, talar om livet och älskar att berätta roliga historier för varandra. Med utgångspunkt i vardagsnära och humoristiska dialoger, med enkelt språk och mycket upprepningar, utvecklar eleven i lugn takt sin förmåga att kommunicera på engelska. Lärandet utgår helt från elevens språkanvändning och språkförståelse. Utöver berättande texter och dialoger innehåller materialet även beskrivande och informerande texter med koppling till berättelsens tema samt den engelskspråkiga världen. Övningar i språkförståelse, språkanvändning och viss grundläggande grammatik, samt samtals och skrivövning presenteras löpande i anknytning till texter och dialoger. Tll LOL 1 finns en lärarwebb (separat artikel) som inehåller handledning, all text i boken inläst (mp3), ett antal kortfilmer med kluriga gåtor och extra övningsblad (pdf)