Rolig räkning 2

AV: Hedlund, Lena / Häggström, Eva

Beskrivning:

Ett matematikmaterial med många övningar uppdelat på fem häften och med långsam stegring av svårighetsgraden. Del 2 övar talraden upp till 20, addition med minnessiffra samt subtraktion.