Service och bemötande i arbetslivet, Arbetsbok

AV: Lundén-Welden, Åse Linder, Eina

Beskrivning:

Service och bemötande i arbetslivet består av två böcker, en lärobok och en arbetsbok. I arbetsboken hittar eleven olika typer av uppgifter att arbeta med. Uppgifterna syftar till att fördjupa lärobokens teman och att ge eleverna repetition och fördjupning av lärobokens innehåll med möjlighet till reflektion med utgångspunkt i den egna personen. Service och bemötande i arbetslivet har en tydlig arbetslivsinriktning och vänder sig till elever som läser tex kursen Service och bemötande 1. Lärarhandledning finns att hämta som pdf på www.bokverkstan.se Utgiven i samarbete med EiA Utbildning.