Service och bemötande i arbetslivet, Lärobok

AV: Lundén-Welden, Åse Linder, Eina

Beskrivning:

Service och bemötande i arbetslivet - lärobok, är en omarbetad version av Kommunikation och samspel i arbetslivet, Läroboken vänder sig till de som till exempel läser kursen Service och bemötande 1. Den handlar om hur man kan kommunicera och ge god service i arbetslivet. Denna lärobok har en lättläst text och är indelad i fem teman. Läroboken har många bilder och berättelser från vardagen och arbetslivet. Berättelserna tar upp situationer som eleven kan diskutera med sina studiekamrater. Till läroboken finns en arbetsbok med uppgifter att arbeta med. Lärarhandledning finns att hämta som pdf på www.bokverkstan.se. Utgiven i samarbete med EiA Utbildning.