Jag lär mig siffran 3

AV: Bågvik, Ingrid

Beskrivning:

I den här boken lär sig eleven om siffran 3. En serie på tio böcker, en för varje siffra, med olika övningar. Eleven lär sig genom att klippa och klistra, ringa in, dra streck, måla och rita rätt antal samt skriva siffror. Häftena är tryckta i tvåfärg med olika kulörer för varje siffra. Passar för elever i grundsärskolan.