Räkneböckerna 7 Sjunde boken

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Här lär sig eleverna även talen 11–19 och arbetar sedan inom hela talområdet upp till 100. Eleverna får addera och subtrahera med metoderna huvudräkning med mellanled och traditionell uppställning, samt med miniräknare.