Räkneböckerna 6 Sjätte boken

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Behandlar alla tvåsiffriga tal större än 19. Additions- och subtraktionsuppgifter med tiotalsövergångar förekommer inte, däremot ramsräkning med tiotalsövergångar. Eleverna får addera och subtrahera med och utan miniräknare och öva sig i att bedöma när miniräknare ska användas.