Räkneböckerna 5 Femte boken

AV: Häggström, Eva

Beskrivning:

Behandlar talen 10, 20, 30… 100. Talen introduceras med streck, för att eleverna ska kunna se vilket antal talen representerar. Strecken ritas i femstrecksgrupper. Eleverna vet att två sådana femstrecksgrupper innehåller tio streck. För att få god struktur ringar de in strecken tio och tio. Längre fram i boken används tio-kronorsmyntet. Eleverna får erfara att det är lika lätt att handskas med tiotal som med ental, i addition och subtraktion. Boken behandlar även sedlar, 20:–, 50:– och 100:–. Miniräknaren introduceras.