Skapa bilder

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

Ämnet bild ska vara utvecklande och stimulerande och inspirera eleven till att skapa sina egna bilder. Kunskap om både färg- och formlära liksom perspektiv och proportioner är viktiga. Att kunna behärska olika metoder och tekniker är stimulerar det egna bildskapandet. "Skapa bilder" innehåller genomgångar av en rad olika metoder och tekniker och ger inspirerande tips för det egna bildskapandet. Tekniker som tas upp är bla rita och måla på en rad olika sätt. Boken tar också upp tredimensionella tekniker som tex att arbeta i lera. Fotografering är också en ett sätt att skapa bilder som boken tar upp. Perspektiv, proportioner, avbilda verkligheten och fantasi behandlas. Avsnittet om färglära ger den grundläggande kunskap om färg som behövs för ett utvecklat bildskapande. Utgångspunkten för alla avsnitt är att stimulera elevens kreativitet. Utöver de praktiskt inriktade avsnitten finns också 2 kapitel som på ett inspirerande sätt behandlar konst och arkitektur. Bägge böckerna har en lättläst text med tillräckligt stor grad på bokstäverna, luft mellan stycken och mellanrubriker.