Röda trådar

AV: Pettersson, Bente

Beskrivning:

En idé och metodikkbok i textilslöjd för elever med funktionsnedsättning: Författaren ger en rad olika konkreta exempel på hur textilslöjd kan tillämpas för särskolans elever. Boken ger exempel både på hur läraren kan arbeta metodisk med elevens inlärning och på slöjdarbeten av olika svårighetsgrad. Författaren visar också hur pedagogiken är knuten till ”Läroplan för grundsärskolan 2011”. Titeln ”Röda trådar” anspelar på att det bör finnas en eller flera röda trådar som genomsyrar undervisningen. En genomtänkt pedagogik för hela slöjdprocessen är en förutsättning för att nå en optimal inlärningssituation. I undervisningen fästes de röda trådarna på ett sådant sätt att det utvecklar eleven och därmed även läraren. Alla röda trådar binds samman så att den sammanlagda kunskapen blir befäst och sitter kvar hos eleven. Kopieringsunderlag finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.