Min kunskap om vårt samhälle

AV: Ankh, Catrin

Beskrivning:

Min kunskap om vårt samhälle är ett basmaterial i samhällskunskap för gymnasiesärskolan. I ” Min kunskap om vårt samhälle ” är eleven utgångspunkten, utifrån den egna erfarenheten och vardagen byggs kunskapen om det omgivande samhället. All inlärning ska ske ur elevens perspektiv, för en ökad förståelse för omvärlden. Boken är en textbok, som varvas med frågor, korsord och övningar. Då eleverna ska lära sig att förstå och ta del av sin omvärld, kommer många uppgifter i boken bli personliga. Till exempel personuppgifter, hur man gör för att hitta vårcentral närmast hemmet, och vilken information man måste ha tillgänglig när man ringer dit. Tanken är att eleverna, efter läsåret, ska vilja spara boken och återvända till den i de situationer där den kan behövas. Handledning för utskrift och kopieringsmaterial finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.