Smart att veta om miljö

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

Smart att veta om miljön beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår. Boken inriktar sig dock främst på att ge praktiska råd om hur var och en kan bidra till att skona miljön.Hur man sorterar sopor, vilka färdsätt som är miljövänliga, hur man spar på el och vatten är några av de områden som tas upp. Tanken är att göra eleverna mer miljömedvetna och därmed bättre rustade att leva på ett skonsamt sätt för miljön. Smart att veta om miljön har lättläst text, luftig layout och är rikt illustrerad. Smart att veta om miljön vänder sig i första hand till elever i gymnasiesärskolan och särvux. Men boken passar väl för andra målgrupper och på andra nivåer där man har behov av lättläst och bildrikt material inom ämnet, exempelvis Sfi. Till Smart att veta om miljön finns arbetsboken Vad vet du om miljön? Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.