Svenskbygge B

AV: Gidlund, Arne

Beskrivning:

De tre arbetsböckerna behandlar vanligast förekommande ordklasser, substantiv, verb och adjektiv med övningar i läsförståelse och informationshämtning. Häftena kan användas i valfri ordningsföljd.