Barn upptäcker matematik

AV: Magne, Olof

Beskrivning:

I boken som vänder sig till lärare och föräldrar, utvecklar Olof Magne grundläggande tankegångar kring matematiskt lärande inom de tre områdena problemlösning, formuppfattning och taluppfattning. Varje område innehåller förslag på en mängd aktiviteter lämpliga för elever i förskola, särskola och grundskola.