English for You 2

AV: Gidlund, Arne

Beskrivning:

English for You består av fyra arbetsböcker och en kortlåda. English for You 2 tar upp fordon, verktyg, byggnader, instrument, yrken, sport, färger, alfabet och räkneord.