English for You 1

AV: Gidlund, Arne

Beskrivning:

English for You består av fyra arbetsböcker och en kortlåda. English for You 1 tar upp kroppen, kläderna, skolan, djur, hemmets olika rum, mat och frukt.