En dag i en saluhall

AV: Lindblad, Kerstin

Beskrivning:

En bok som handlar om ett besök i en saluhall. Du får följa berättaren som handlar frukt, grönsaker, kött, fisk, ost och annat från olika länder i världen. Han ska bjuda på kalas och får på köpet en matupplevelse i saluhallen. En dag i en saluhall ingår i en serie om 10 böcker med lättläst text, inspirerande foton och personliga illustrationer. Böckerna är indelade i kapitel och är främst tänkta att läsas av ungdomar och vuxna på egen hand. De ska ge träning i läsning, men också inspirera läsaren att formulera sig själv både muntligt och skriftligt. Innehållet i varje bok ska kunna relatera till läsarens vardag så att han/hon kan beskriva liknande dagar/händelser. Bilderna i böckerna kan också användas som utgångspunkt för egna berättelser. Läsaren kan också välja ut ord och förklara dem eller ge alternativ.