Upptäckter och uppfinningar

AV: Sjöqvist, Brita

Beskrivning:

Historieserien inne håller historiska fakta från olika tidsperioder och arbetsuppgifter runt dessa. Texten samverkar i hög grad runt bilderna. Upptäckter och uppfinningar handlar om upptäckter av nya världsdelar under medeltiden.