Rolig räkning 3

AV: Hedlund, Lena / Häggström, Eva

Beskrivning:

Ett matematikmaterial med många övningar uppdelat på fem häften och med långsam stegring av svårighetsgraden. Del 3 arbetar med tiotalen upp till 100, addition och subtraktion inom talområdet upp till 30 samt fortsättning på övningar med pengar och klocka.