More Contact 3

AV: Bjöersdorff Rydqvist, Helena / Labraaten, AnnBrith

Beskrivning:

Ett basläromedel i engelska som är en fortsättning på Junior Contact 1,2 och 3. Våra läromedel i engelska är anpassade för elever med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. Många och tydliga bilder. Långsam grammatisk progression. (Detta läromedel används även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska i gymnasieskolans individuella program). Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper. More Contact 3 är tänkt för elever som läst engelska i ca 5 skolår.