Matematik 9

AV: Guttman, Karin

Beskrivning:

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 9 arbete med talen 0-tal större än 10 000. Innehåll: decimaltal, alla räknesätten, tal i bråkform, procent, multiplikation och division med miniräknare, löner och kostnader, diagram, timmar/minuter, år/månader, prefix – kilo/hekto, prefix – deci/centi/milli, mätnoggrannhet, geometri och sannolikhet.