Matematik 7

AV: Guttman, Karin

Beskrivning:

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 7 arbete med talen 0–10 000. Innehåll: addition, subtraktion, multiplikation, division, procenträkning, köpa mat, köpa kläder och presenter, klockan. multiplikationslathund, frekvensdiagram, posten, lägerskola, geometriska figurer, termometern, koordinatsystem och luffarschack.