Matematik 6

AV: Guttman, Karin

Beskrivning:

Ett läromedel med utgångspunkt från basfärdigheter i matematik. Materialet består av nio delar med stor stil och gott om utrymme att skriva siffror. Lämpligt för elever med finmotoriska svårigheter. Två lärarhandledningar, Lärarens bok del 1 och 2, finns till detta material. Matematik 6 arbete med talen 0–10 000.Innehåll: repetition talområdet 1–1 000, ta 100 och 1 000 i taget, pengar, multiplikation, mäta längd, volym, tyngd, hastighet, division, klockan, termometern, koordinatsystem, subtraktionsalgoritm utan tiotalsövergång, avrunda öretal, geometriska figurer, frekvensdiagram, siffrors användningsområden