HELP Read Start: Will They Miss Me at the Disco?

AV: Lund, Cecilia

Beskrivning:

Will They Miss Me at the Disco? ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Vad gör man när man har brutit benet och inte kan gå på discot? Kommer de ens att märka att man inte är där? På D.1-nivån introduceras de långa vokalljuden.