HELP Read Start: Shaving Jake

AV: Lund, Cecilia

Beskrivning:

Shaving Jake ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Jake ser sig i spegeln och gillar inte det han ser. Ingen kommer väl någonsin att vilja ha honom? E-nivån handlar om ord där ett magiskt tyst e gör entré, som i ordet date