HELP Read Start: My Week

AV: Lund, Cecilia

Beskrivning:

My Week ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Oliver beskriver sin vecka, vi får veta vad han gör varje dag. På C.2-nivån behandlas veckodagarnas namn och personliga och possessiva pronomen.