HELP Read Start: Max

AV: Lund, Cecilia

Beskrivning:

Max ingår i serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. En lättläst humoristisk text om en vanlig morgon i Max familj. Ord från A.1-nivån i HELP Start. I texten ingår frågeorden where, why och who. A.1-nivån innehåller ljudenligt stavade småord med 5 korta vokalljud och 21 konsonanter och 5 digrafer.