HELP Read Start: Babysitting

AV: Lund, Cecilia

Beskrivning:

Babysitting ingåri serien HELP Read Start, som är en serie småböcker med 20 lättlästa texter med utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F. Janet är barnvakt åt sin syster Penny men snyggingen Steve vill ha Janet för sig själv. E-nivån handlar om ord där ett magiskt e gör entré. Som i ordet cute.