English for you 5

AV: Vanda Lönngren

Beskrivning:

I English for You 5 tränas korta frågor och svar på engelska i övningar där eleven drar streck, numrerar, ringar in och skriver. English for You 5 repeterar vokabulären i seriens första fyra böcker, samt introducerar frågeorden ”What”, ”Who” och ”Whose” och enkla meningskonstruktioner med orden ”is/isn’t”, ”can/can’t” och ”doing”. English for You 5 ingår i den omtyckta serien “English for you” som består av arbetsböcker där eleven tränar grundläggande engelsk vokabulär, samt vissa fraser och sammansättningar, med hjälp av enkla realistiska tecknade bilder. Läromedlet har en mycket enkel och tydlig utformning med en övning per sida och lättförståeliga instruktioner på svenska. I serien ingår även en kortlåda som fungerar som komplement till arbetsböckerna men kan även användas fristående. Kortlådan säljes separat. English for You passar för elever i behov av mycket enkelt och tydligt material med fokus på ordkunskap, exempelvis elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.